Poľovnícke združenie Hladký vrch Zubák

IČO:

31117392

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hladký vrch Zubák

Dátum vzniku:

10.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zubák 289, Zubák, 02064

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228500348 - Zubák

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený