Poľovnícke združenie HELMEC Zemplínska Nová Ves

IČO:

42417511

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HELMEC Zemplínska Nová Ves

Dátum vzniku:

09.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tichá 17/1, Zemplínska Nová Ves, 07616

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B544001 - Zemplínska Nová Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený