Poľovnícke združenie Helcmanovce

IČO:

35523247

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Helcmanovce

Dátum vzniku:

24.04.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Helcmanovce 18, Helcmanovce, 05563

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421526541 - Helcmanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený