Poľovnícke združenie Hečka

IČO:

35526271

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hečka

Dátum vzniku:

02.08.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kazimír, 07613

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528421 - Kazimír

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený