Poľovnícke združenie Hanka Kvakovce

IČO:

42358655

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hanka Kvakovce

Dátum vzniku:

28.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvakovce 109, Kvakovce, 09402

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528820 - Kvakovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený