Poľovnícke združenie Hajnic Turňa nad Bodvou

IČO:

35511419

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hajnic Turňa nad Bodvou

Dátum vzniku:

02.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

bl. PD 329, Turňa nad Bodvou, 04402

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426559784 - Turňa nad Bodvou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený