Poľovnícke združenie HÁJIK

IČO:

35605201

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÁJIK

Dátum vzniku:

26.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuzmice 161, Kuzmice, 95621

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236581704 - Kuzmice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený