Poľovnícke združenie GRÚŇ Kňažia

IČO:

31927629

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie GRÚŇ Kňažia

Dátum vzniku:

27.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kňažia 236/17, Dolný Kubín, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509540 - Dolný Kubín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený