Poľovnícke združenie GEMERSKÝ SAD

IČO:

31304222

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie GEMERSKÝ SAD

Dátum vzniku:

30.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerský Sad, Gemerský Sad, 04913

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328525685 - Gemerský Sad

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">