Poľovnícke združenie Gajary

IČO:

30849004

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Gajary

Dátum vzniku:

07.04.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhorácka 93, Malacky, 90101

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508063 - Malacky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený