Poľovnícke združenie G R Ó F O V E C

IČO:

42281849

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie G R Ó F O V E C

Dátum vzniku:

23.04.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 62, Trenčianske Teplice, 91451

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506613 - Trenčianske Teplice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený