Poľovnícke združenie DŽVERNÍK Breznica

IČO:

35522887

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DŽVERNÍK Breznica

Dátum vzniku:

24.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brusnica 8, Brusnica, 09031

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527173 - Brusnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený