Poľovnícke združenie Dudok Nový Tekov

IČO:

42368642

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dudok Nový Tekov

Dátum vzniku:

05.06.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová 352, Nový Tekov, 93533

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502596 - Nový Tekov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený