Poľovnícke združenie DÚBRAVA Gajary

IČO:

31805698

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DÚBRAVA Gajary

Dátum vzniku:

19.06.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pivovarská 152, Gajary, 90061

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106507890 - Gajary

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený