Poľovnícke združenie Dubiny Dubovce

IČO:

42361087

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dubiny Dubovce

Dátum vzniku:

09.11.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubovce 99, Dubovce, 90862

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504343 - Dubovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený