Poľovnícke združenie Družba

IČO:

35606738

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Družba

Dátum vzniku:

19.04.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štvrtok na Ostrove, Štvrtok na Ostrove, 93040

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501913 - Štvrtok na Ostrove

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený