Poľovnícke združenie Drieňovica

IČO:

36125181

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drieňovica

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krajné 184, Krajné, 91616

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223506150 - Krajné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený