Poľovnícke združenie Dolina Kátlovce

IČO:

35592320

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dolina Kátlovce

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kátlovce 282, Kátlovce, 91955

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507164 - Kátlovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený