Poľovnícke združenie DOLINA

IČO:

35605171

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DOLINA

Dátum vzniku:

16.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Ripňany, 95607

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505714 - Veľké Ripňany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený