Poĺovnícke združenie DOLINA

IČO:

31955657

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie DOLINA

Dátum vzniku:

22.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oľšavka, Oľšavka, 09022

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527700 - Oľšavka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený