Poľovnícke združenie Diana Perín-Chým

IČO:

35511362

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Diana Perín-Chým

Dátum vzniku:

13.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšný Lanec 89, Perín-Chym, 04474

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521876 - Perín-Chym

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený