Poľovnícke združenie DIANA

Poľovnícke združenie DIANA

IČO:

00628948

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIANA

Dátum vzniku:

13.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lukavica, 96231

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B558087 - Lukavica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený