Poĺovnícke združenie Daniel

IČO:

31991173

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Daniel

Dátum vzniku:

29.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Myslina, Myslina, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520501 - Myslina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený