Poľovnícke združenie Cserhát

IČO:

35593679

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Cserhát

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cserhát, Pohranice, 95102

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500682 - Pohranice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený