Poĺovnícke združenie ČIERNA VODA

IČO:

34008772

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie ČIERNA VODA

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Dedinka, 90029

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508136 - Nová Dedinka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený