Poľovnícke združenie CHYŽIŠTIE

IČO:

31921230

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CHYŽIŠTIE

Dátum vzniku:

22.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hontianske Nemce, 96265

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518417 - Hontianske Nemce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený