Poľovnícke združenie CHVÁLOV Veľké Hoste pri MVL AGRO, s.r.o. Malé Chlievany

IČO:

35594161

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CHVÁLOV Veľké Hoste pri MVL AGRO, s.r.o. Malé Chlievany

Dátum vzniku:

30.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Hoste 151, Veľké Hoste, 95638

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505684 - Veľké Hoste

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený