Poľovnícke združenie Chotúč Mikušovce - Tuchyňa

IČO:

36123595

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Chotúč Mikušovce - Tuchyňa

Dátum vzniku:

01.05.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tuchyňa 118, Tuchyňa, 01855

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513725 - Tuchyňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený