Poľovnícke združenie CERY

IČO:

35593636

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie CERY

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Velčice, 95171

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500836 - Velčice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený