Poľovnícke združenie Červené skalky

IČO:

37797191

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Červené skalky

Dátum vzniku:

22.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľký Lipník, Veľký Lipník, 06533

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A527076 - Veľký Lipník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený