Poľovnícke združenie Čamovce II.

IČO:

35674849

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čamovce II.

Dátum vzniku:

06.08.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čamovce, 98601

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511331 - Čamovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený