Poľovnícke združenie BUKOVINKA

IČO:

35651555

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BUKOVINKA

Dátum vzniku:

16.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Beňuš, 97664

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508462 - Beňuš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený