Poľovnícke združenie BUCINA

IČO:

35602457

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BUCINA

Dátum vzniku:

03.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Senecká 26, Veľký Biel, 90024

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508292 - Veľký Biel

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený