Poľovnícke združenie Bučina v Babinej

IČO:

42192901

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bučina v Babinej

Dátum vzniku:

23.12.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horná 66, Babiná, 96261

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518166 - Babiná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený