Poľovnícke združenie Brezie

IČO:

31921973

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brezie

Dátum vzniku:

12.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stránske, Stránske, 01313

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517968 - Stránske

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený