Poľovnícke združenie Breza Rešica

IČO:

35511338

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Breza Rešica

Dátum vzniku:

23.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stálicová 16, Košice - mestská časť Nad jazerom, 04012

Okres:

SK0425 - Okres Košice IV

Obec:

SK0425599816 - Košice - mestská časť Nad jazerom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený