Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka

IČO:

42299811

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BRDO I. Ostrá Lúka

Dátum vzniku:

10.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ostrá Lúka 85, Ostrá Lúka, 96261

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518671 - Ostrá Lúka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený