Poľovnícke združenie Bránica

IČO:

31921825

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bránica

Dátum vzniku:

16.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mládežnícka 32, Belá, 01305

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517429 - Belá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený