Poľovnícke združenie BOROKOVÉ - VÁPEČ Poruba-Ilava

IČO:

35659441

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BOROKOVÉ - VÁPEČ Poruba-Ilava

Dátum vzniku:

16.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

P.O.BOX 14, Ilava, 01901

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513156 - Ilava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený