Poľovnícke združenie BLYŠTIACI VRCH

IČO:

42037450

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BLYŠTIACI VRCH

Dátum vzniku:

13.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bernolákova 387/53, Plaveč, 06544

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526959 - Plaveč

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený