Poľovnícke združenie Biely Kameň Domadice

IČO:

37860542

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Biely Kameň Domadice

Dátum vzniku:

19.12.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Domadice 133, Domadice, 93587

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502201 - Domadice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený