Poľovnícke združenie BIELA HORA

IČO:

42358647

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BIELA HORA

Dátum vzniku:

21.12.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fraňa Kráľa 1135/18, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený