Poľovnícke združenie Berzehorka

IČO:

30689775

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Berzehorka

Dátum vzniku:

30.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brzotín 204, Brzotín, 04951

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428560022 - Brzotín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený