Poľovnícke združenie Belený vrch

IČO:

35594004

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Belený vrch

Dátum vzniku:

05.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trenčianske Stankovce, 91311

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229545741 - Trenčianske Stankovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený