Poľovnícke združenie BAŽANT

IČO:

31300766

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BAŽANT

Dátum vzniku:

22.09.1993

Dátum zániku:


29.05.1996

Adresa sídla:

Budkovce, Budkovce, 07215

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522376 - Budkovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov