Poľovnícke združenie Barancova Dlhé Klčovo

IČO:

35522429

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Barancova Dlhé Klčovo

Dátum vzniku:

20.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dlhé Klčovo 28, Dlhé Klčovo, 09413

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544175 - Dlhé Klčovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený