Poľovnícke združenie BALSEED-Balvany


IČO:

35594683

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BALSEED-Balvany

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Balvany, Kameničná, 94601

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501182 - Kameničná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený