Poľovnícke združenie Balota Bohdanovce

IČO:

35511311

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Balota Bohdanovce

Dátum vzniku:

08.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rákoš 22, Rákoš, 04416

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521906 - Rákoš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený