Poľovnícke združenie Aqhat

IČO:

42365716

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Aqhat

Dátum vzniku:

20.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolište 332, Kostolište, 90062

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508012 - Kostolište

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený