Poľovnícke združenie And


IČO:

34074449

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie And

Dátum vzniku:

10.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ondrejovce, 93551

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502618 - Ondrejovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený